registeraccountant
met jarenlange ervaring
in het bedrijfsleven

‘Ik geloof in een pragmatische aanpak’

RELAX Accountancy & ControlOver ons

Peter van der Meer (1967) startte zijn werkzame leven in 1985 als assistent accountant en rondde in 1995 de opleiding tot Registeraccountant af. Van 1997 tot 2007 was hij actief als interim-manager en betrokken bij de gehele interne (re)organisatie van diverse MKB-bedrijven, ook internationaal.

Ervaring

Sinds medio 2007 is hij terug in de accountancy.
Daarnaast is hij al vele jaren actief als penningmeester in diverse verenigingen en stichtingen, bijvoorbeeld bij B2B-De Liemers.
Deze brede en langjarige ervaring maakt dat hij u als ondernemers bedrijfsbreed kan begeleiden en ontzorgen, in de gemengde rol van part-time controller en extern accountant.

Denkende doener

Peter is energiek, gedreven en betrokken; een denkende doener. Hij gelooft in een pragmatische aanpak van de kern van het probleem in plaats van symptoonbestrijding. Doe de goede dingen en doe die dingen goed!