bedrijfsbrede ondersteuning
part-time controller
intern accountant

‘Werken op locatie levert grote meerwaarde’

RELAX Accountancy & ControlWerkwijze

U bent toe aan professionele bedrijfsbrede ondersteuning, maar biedt uw accountant daarvoor te weinig toegevoegde waarde? Hebt u wel eens nagedacht over uw eigen part-time controller, financieel directeur of intern accountant?

Met deze stelling is Peter van der Meer na vele jaren als accountant en als ‘financiële man’ in loondienst te hebben gewerkt zijn eigen bedrijf gestart. Het stoorde hem dat hij vanuit zijn rol als accountant zijn klanten niet de toegevoegde waarde kon leveren die hij voor ogen had. Bij zijn klanten was er behoefte aan meer en periodieke professionele ondersteuning, terwijl zij niet in de gelegenheid zijn een eigen ‘financiële man’ in dienst te nemen. Dit bracht hem op het idee de functies van accountant en controller te combineren. Vandaar de naam RELAX Accountancy & Control.
Zijn hart ligt ondanks de afgeronde opleiding tot Registeraccountant na al die jaren nog steeds bij het Midden- en Kleinbedrijf en op deze wijze is het mogelijk daarin de rol te vervullen die hem het meeste aanspreekt.

Betrokken

Dat een accountant voldoende kennis en kundigheid heeft, daar gaat u natuurlijk vanuit. Dat zit bij RELAX Accountancy & Control wel goed, want Als Registeraccountant is Peter verplicht minstens 40 uur per jaar te besteden aan het op peil houden van zijn vakkennis en hij is gebonden aan de geldende beroepsregels, dus daarover hoeft u zich geen zorgen te maken.
Dat een accountant echt bij u betrokken is, is echter minder vanzelfsprekend. Die betrokkenheid van RELAX Accountancy & Control uit zich primair in het zeer regelmatig bij u aanwezig zijn en samen met u te werken aan verbetering van de bedrijfsprocessen. Daar moet de toegevoegde waarde van een accountant zitten; de jaarrekening vormt het sluitstuk en komt dan vanzelf wel. Daarom durven wij de stelling wel aan dat RELAX Accountancy & Control anders is dan de andere administratie- en accountantskantoren.
Natuurlijk hoort daar ook bij het kritisch durven zijn; op ja-knikkers zit u niet te wachten.

Full-service concept

Doordat Peter van der Meer ruim 10 jaar als controller, financieel manager en financieel directeur heeft gewerkt, snapt hij als geen ander welke ondersteuning een ondernemer nodig heeft. Ondersteuning in de vorm van managementinformatie om de onderneming te sturen en op strategische koers te houden, maar zeker ook in persoonlijke contacten om eens te kunnen sparren. En dan niet op afspraak over een aantal weken of na afloop van een jaar, nee juist op het moment dat u daar behoefte aan heeft. En dat kan natuurlijk prima als uw accountant wekelijks bij u in huis is. Belangrijk daarbij is om tijdig nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in de wet- en regelgeving te signaleren en daar op in te spelen, dat voorkomt dat u gestresst achter de feiten aanloopt. Hier ligt ook de kern voor de naam van het kantoor: RELAX.
Door de bedrijfsbrede en jarenlange ervaring van Peter kan RELAX Accountancy & Control een full-service concept bieden, want waar de eigen kennis te kort mocht schieten kan desgewenst een beroep gedaan worden op een uitgebreid netwerk van specialisten.

Werkwijze

De ervaring leert dat door simpel ogende en daarddoor onderschatte processen goed te organiseren en deze gedisciplineerd uit te (laten) voeren, er veel tijd (en vaak ook kosten) bespaard kan worden. En geld dat u niet uitgeeft hoeft u ook niet terug te verdienen. En tijd had u ook al te weinig, die kan dan zinvoller besteed worden. De werkwijze is dan ook om de simpele administratieve processen strak te organiseren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het niet meer handmatig invoeren van alle boekhoudkundige gegevens, maar inlezen van bankafschriften en scannen van inkoopfacturen waarna deze automatisch geboekt worden.
Aan de andere kant is het jammer dat de administratieve processen alleen als kostenpost en werk gezien worden. Waarom niet iets doen met die informatie?
RELAX Accountancy & Control werkt op uw locatie. Alleen dan heeft een accountant voldoende zicht op uw wat er in uw bedrijf gebeurt en alleen dan kan hij optimaal adviseren en u ondersteunen. Daarom hebt u bij RELAX Accountancy & Control ook altijd een vast aanspreekpunt.

Tariefstelling

RELAX Accountancy & Control heeft als missie u te ontzorgen. Daar hoort ook bij een heldere afspraak vooraf over de kosten, juist daarover wilt u geen zorgen.
Omdat u zelf bepaalt welke werkzaamheden zelf doet en wat u door RELAX Accountancy & Control wilt laten uitvoeren, is er geen standaardkostenplaatje. Natuurlijk is de tariefstelling wel meer dan concurrerend. Uiteindelijk resulteert dit in een vaste prijsafspraak, zodat u vooraf weet wat u kwijt bent aan accountantskosten en wat u er voor terugkrijgt. Ook dat is een vorm van ontzorgen.